เลื่อนไปอีก! คอหวยเซ็งสั่งปิด คำชะโนด ยาวไปถึง 30 เม.ย.

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจ.อุดรธานี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1921/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย เกี่ยวกับการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ตอนนี้กำลังระบาดหนักไปทั่วโลกอยู่ขณะนี้

ผู้ว่าราชการจ.อุดรธานีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี จึงได้มีคำสั่งให้ กำหนดเวลาปิดให้บริการและขยายระยะเวลาปิด สถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยหนึ่งในสถานที่นั้นมี คำชะโนด อยู่ด้วย ที่คอหวยทั้งหลายคงรู้จักกันดี จากเดิมนั้นสั่งปิดถึงวันที่ 5 เม.ย. แต่ล่าสุดนั้นต้องเลื่อนยาวออกไปถึงวันที่ 30 เม.ย.63 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในจังหวัดอุดรธานี

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจจะสนใจ

โฆษณา

เรื่องอื่นๆ