หวยฮานอยเลื่อนด้วย! หนีโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลเวียดนาม จึงได้ประกาศให้เลื่อนการออกรางวัล ไปเป็นวันที่ 15 เมษายน 2536 โดยตอนนี้ได้ทำสลากชนิดพิเศษออกมา เพื่อช่วยเหลือประชาชน ด้านการนำเข้าเวชภัณฑ์ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจจะสนใจ

โฆษณา

เรื่องอื่นๆ